Ring til os på: 55 99 63 30

Vi laver energimærkning til billig konkurrencedygtige priser

Almen byggeteknisk rådgivning i forbindelse med dit projekt.

Myndigsbehandling

Vi hjælper dig med ansøgning om byggetilladelse og lovliggørelsessager til din kommune.

Energi- og Køberrådgivning.

Energirådgivning

Ved ansøgning i Bygningspuljen bliver for vinduers vedkommende erstattet af Energirenoveringspuljen i 2023. Der bliver løbende åbnet op for at søge tilskud til energiforbedringer af boligen via Energirenoveringspuljen. Det være sig bl.a. isolering af klimaskærm, herunder nye vinduer og døre.

Hvad er Køberrådgivning ved huskøb, købergennemgang:

  • Grundig byggeteknisk gennemgang af hele ejendommen eller efter aftale.
  • Svar på eventuelle spørgsmål til tilstandsrapporten.
  • Rådgivning omkring udfordringer, når der skal tegnes ejerskifteforsikring.
  • Gennemgang af og forklaring af ejendommens fejl og mangler.
  • Rådgivning om forventet vedligeholdelse af ejendommen.
  • Vejledning vedr. renoveringer i forbindelse med overtagelse af ejendommen herunder energibesparende foranstaltninger.
  • Generel vurdering af ejendommen i forhold til tilsvarende ejendomme. 
  • Vort speciale er bevaringsværdige bygninger i forbindelse med vedligehold samt om- og tilbygning.

Mange købere har brug for en uvildig køberrådning fra en bygningssagkyndig, der kan bistå ved købet af enhver fast ejendom.

Derfor tilbyder Anders Lydehøj ApS dig at medvirke ved dit køb i form af en mundtlig bygningsgenemgang jævnfør udarbejdet tilstandsrapport af anden aktør - eller en skriftlig køberrapport.

Det er  ikke er lovpligtigt at udfærdige tilstandsrapport eller et el-eftersyn med mindre du ønsker at tegne en ejerskifteforsikring jævnfør huseftersynsordningen. 

Køber gennemgang 

Mundtlig gennemgang ifm. køb af bolig fra kr. 3.500,- inkl. moms Det betaler sig og giver dig trykhed før købet. 

Køberrapporten kan udarbejdes individuelt efter ønske mundtligt såvel som skriftlig notat, og kan f.eks. give dig forslag til løsning af udbedring af skader nævnt i tilstandsrapporten.

Skadens omkostninger kan beregnes mod tillæg til den skriftlige rapport.
 

Som tillæg kan du få udarbejdet:

- Køberrapporter der redegør for konsekvenserne af fx. en K3 skade i tilstandsrapporten.
- Kapitalisering af mangler ved ejendommen.
- Oversigt over skønnede forbedringsudgifter ( f.eks. nyt køkken og bad).
- Oversigt over fremtidige anvendelsesmuligheder.
 
Er du i tvivl ? så ring på telefon 20 12 53 30 og hør ganske uforpligtende - Tøv ikke - din henvendelse koster ikke noget 

 

 

 



Min Tilstandsrapport

Ronesbanke 22 - 4720 Præstø
+45 55 99 63 30
anders@min-tilstandsrapport.dk