Ring til os på: 55 99 63 30

Vi laver energimærkning til billig konkurrencedygtige priser

El-eftersyn 

Få pris på billig El eftersynsrapport - elinstallationsrapport på hele Sjælland, Lolland Falster, Møn samt på Sydsjælland og i lokalområdet Præstø, Næstved, Vordingborg, Haslev og Faxe. 

Ring på 20 93 87 90 og få et godt tilbud på en el eftersynsrapport i forbindelse med udarbejdelse af energimærke og tilstandsrapport

Tøv ikke - din henvendelse koster ikke noget 

Normal pris på El- eftersyn er reguleret efter sikkerhedsstyrelsens takster herom. Vores pris er lige nu fra kr. 1.595 kr. inkl. moms.

Anders Lydehøj ApS samarbejder med landsdækkende el-installatører til billigste priser, såfremt du ikke ønsker at vælge egen elinstallatør.   

El-eftersynsrapport

Ta ikke fejl af et eltjek og et el-eftersyn...

Læs mere på OM ELEFTERSYN på www.eleftersynsinfo.dk (Sikkerhedsstyrelsen)

Eltjek er et almindeligt produkt og ikke et standardiseret eftersyn af elinstallationer, der efterfølgende indberettes via rapport til sikkerhedsstyrelsen.
Et eltjek kan bruges ved andelsboliger, hvor der ikke kan udarbejdes en el-eftersynsrapport jævnfør huseftersynsordningen, der skal overholdes for at kunne få et tilbud om en ejerskifteforsikring.

Ulovlig sikringstavle: Kablerne til og fra sikringstavlen skal være fastgjort, og det skal være angivet, hvor den enkelte sikring hører til.

Kvalitet og omfang ved eltjek er ikke fastlagt ved lov, og er forskellig fra leverandør til leverandør.

Derfor kan du finde urealistisk lave priser for eltjek på nettet. Disse eltjek må ikke sammnlignes med et el-eftersyn og udføres ofte uden, skriftligt dokumentation til kunden eller i begrænset kvalitet.

Et el-eftersyn sammen med tilstandsrapporten  af din bolig er obligatorisk ved boligsalg, såfremt køber eller sælger ønsker at tegne en ejerskifteforsikring. Den er til gavn for sælgeren, som kan fraskrive sig ansvaret i 10 år for uafdækkede fejl, og for køberen, der kan flytte ind i en mere sikker bolig.

Ejerskifteforsikringspræmien skal deles ligelig mellem køber og sælger. Det anbefales at indhente mindst 2 tilbud

Med et el-eftersyn ved hussalg sørger vi for, at alle elinstallationer er gennemgået af autoriseret El-installatør efter de af sikkerhedsstyrelsens fastlagte regler herom.

Et el-eftersyn er en gennemgang af dine installationer for at påpege fejl, mangler eller decideret ulovlige installationer.

Ring og få et godt tilbud på en el eftersynsrapport i forbindelse med udarbejdelse af energimærke og tilstandsrapport - Ring på telefon 20 93 87 90. Tøv ikke - din henvendelse koster ikke noget 
 Min Tilstandsrapport

Ronesbanke 22 - 4720 Præstø
+45 55 99 63 30
anders@min-tilstandsrapport.dk