Ring til os på: 55 99 63 30

Vi laver energimærkning til billig konkurrencedygtige priser

Vi udfører det lovpligtige energimærke ved salg eller udlejning af fast ejendom.

Vi energimærker alle ejendomme for hovedbygninger på landbrugsejendomme til enfamiliehuse, andelsboliger, ejerlejligheder og etageejendomme.

Ved større sager samarbejder vi med uvildige energikonsulenter.

Derudover  har vi i forbindelse med mulighed for energisparetilskud fra Energistyrelsen, i 2020 og 2021 udarbejdet et større antal energimærker.

Husk at foråret er lige om hjørnet og dermed åbnes igen mulig for at ansøge om energitilskud til energioptimering af din bolig/ ejendom

I kan med fordel bruge Anders Lydehøj ApS

Tøv ikke - DIN henvendelsen Koster ikke noget  - Kontakt os nu på telefon 20 12 53 30 i dag

Du kan få et billigt lovpligtig energimærke - energimærkning af dit hus på største delen af Sjælland, Lolland Falster, Møn, samt Sydsjælland og  lokalområdet Præstø, Næstved, Vordingborg, Haslev og Fakse. 

Hvad er et energimærke?

Et energimærke er en vurdering af et Bygnings energimæssige tilstand.

Boligen vil få en karakter, ligesom når vi Køber Hårde Hvidevarer. Energimærket viser Boligen, alt efter hvilken hvor energieffektiv den er.


A = bedst med et lavt energiforbrug. G = Dårligst med en meget energiforbrug.

Energimærkningen består af to DELE :

. 1. en vurdering, der viser, hvad  boligens energiudgifter er -. Eksempelvis olie, gas, Fjernvarme og Elforbrug
2 Besparelsesforslag, der anviser de forbedringer, hvis de økonomiske rentable forslag gennemføres i boligen

Besparelsesforslaget afdækker også, hvor meget energiudgifterne kan reduceres, hvis du for eksempel foretager Ekstra Isolering eller isætter termovinduer that Boligen.

Energimærkningsordningen er reguleret i lov, der fastsætter regler for:

- Hvor en Bygning skal energimærkes.
- når en Bygning skal energimærkes.
- Hvem der skal udføre energimærkningen.

Energimærkningens gyldighed:

Et energimærke af en helårsbolig gælder i 10 år, og må gerne genbruges hvis boligen skal sælges igen inden for de 10 år.

Energimærkningen mister sin gyldighed, hvis du bygger om eller foretager andre ændringer, som vigtige der påvirker Boligens energiforbrug.

I henhold til loven må der ikke handles en ejendom eller udlejes en bolig, uden at der foreligger et lovpligt gyldigt energimærke.

Hvilke bygninger skal være energimærkes?

 • Eksisterende enfamiliehuse
 • Nybyggeri
 • Stuehuse på nedlagte landbrugsejendommeunder med under 2 ha
 • Andelsbolig
 • Ejerlejlighed
 • Udlejning og Overdragelse af andel

Hvad Koster energimærke - energimærkning?

Prisen for energimærkning er forskellig og afhænger af eksempel. Husets størrelse og alder. 
Energimærkning afsluttes ofte i forbindelse med tilstandsrapporten og el-eftersynet.

Vælger du at få udørt energimærke, tilstandsrapport og eleftersyn i samme arbejdsgang, får du naturligvis en klækkelig rabat. 

Ring og forhør om dine muligheder for et godt tilbud lige nu. 

Takster for energimærkning er reguleret af Energistyrelsen.
Læs iøvrigt Bolius

Sælges forpligtigelser :

Seneste ved besigtigelsen skal der foreligge:

 • BBR-meddelelse
 • Sælgers oplysninger om Boligens energimæssige status.
 • Tegninger af huset, evt i kopi fra kommunen samt oplysninger om El/ varmeforbrug med OPL. om leverandører / årsopgørelsen, herunder om der evt. er tilslutningspligt den Varmeværk
 • Har du solceller, bedes du oplyse aftaletaksten med aftager pr leveret Kilowat time, samt antal m2 solpaneler og ydelse.
 • Kopi / oplysning om evt. tidligere energimærkerapport.
 • De kan hentes i www.ois.dk / Boligejer.dk
 • Der er rimeligt vigtigt, at du er til stede under bygningsregistrering/ opmåling af huset.
 • Og der er sikret adgang til loftrum, skunkrum,
 • Kældre, krybekældre og evt. udhuse hvor varmekilde kan være placeret.
 • Du vil ca. 2-3 dage efter modtager energimærkningsrapport og evt. tilstandsrapport.
 • SE iøvrigt Energistyrelsens 2 foldere om energimærkning til både Kober og salg person 
 • www.kk.dk/~/media/F2B8F9488FBD4E79B05E97C2E60C5FF3.ashx www.                                          
 • Tøv ikke - DIN henvendelsen Koster ikke noget  - Kontakt os nu på telefon 20 12 53 30 i dag

 Min Tilstandsrapport

Ronesbanke 22 - 4720 Præstø
+45 55 99 63 30
anders@min-tilstandsrapport.dk

Seneste nyt


Recertificeret i Energimærkning

Anders Lydehøj ApS , er igen i marts 2022 - 9001 recertificeret i Energimærkning af Byggeriets kvalitetskontrol.

 


Læs alle ...