Ring til os på: 55 99 63 30

Vi laver energimærkning til billig konkurrencedygtige priser

Maj 2021 grundet et større projekt holdes midlertidig pause til efter 1. september 2021

Grundet mulighed for energisparetilskud fra Energistyrelsen, har vi P.t  i 2021 udført et stort antal energimærker i denne forbindelse.

I kan med fordel bruge Anders Lydehøj ApS

Lovpligtigt energimærke ved Salg af Fast Ejendom. 

Tøv ikke - DIN henvendelsen Koster ikke noget  - Kontakt os nu på telefon 20 12 53 30 i dag

Du kan få et billigt lovpligtig energimærke - energimærkning af dit hus på største delen af Sjælland, Lolland Falster, Møn, samt Sydsjælland og  lokalområdet Præstø, Næstved, Vordingborg, Haslev og Fakse. 

Hvad er et energimærke?

Et energimærke er en vurdering af et Bygnings energimæssige tilstand.

Boligen vil få en karakter, ligesom når vi Køber Hårde Hvidevarer. Energimærket viser Boligen, alt efter hvilken hvor energieffektiv den er.


A = bedst med et lavt energiforbrug. G = Dårligst med en meget energiforbrug.

Energimærkningen består af to DELE :

. 1. en vurdering, der viser, hvor Butik Boligens energiudgifter er -. Eksempelvis olie, gas, Fjernvarme, El og vand.
2 .. Et besparelsesforslag, der anviser de forbedringer, som de økonomiske lejes gennemføre Boligen.

Besparelsesforslaget afdækker også, hvor meget energiudgifterne kan reduceres, hvis du for eksempel foretager Ekstra Isolering eller isætter termovinduer that Boligen.

Energimærkningsordningen er reguleret i lov, der fastsætter regler for:

- Hvor en Bygning skal energimærkes.
- når en Bygning skal energimærkes.
- Hvem der skal udføre energimærkningen.

Energimærkningens gyldighed:

En energimærkning af en helårsbolig gælder  nu i 10 år.

Energimærkningen mister sin gyldighed, hvis du bygger om eller foretager andre ændringer, som vigtige der påvirker Boligens energiforbrug.

I henhold til loven må der ikke handles en ejendom, uden at der foreligger et lovpligt gyldigt energimærke.

Hvilke bygninger skal være energimærkes?

 • Eksisterende enfamiliehuse
 • Nybyggeri
 • Stuehuse på nedlagte landbrugsejendommeunder med under 2 ha
 • Andelsbolig
 • Ejerlejlighed
 • Udlejning og Overdragelse af andel

Hvad Koster energimærke - energimærkning?

Prisen for energimærkning er forskellig og afhænger af eksempel. Husets størrelse og alder. 
Energimærkning afsluttes ofte i forbindelse med tilstandsrapporten og el-eftersynet.

Vælger du at få udørt energimærke, tilstandsrapport og eleftersyn i samme arbejdsgang, får du naturligvis en klækkelig rabat. 

Se vores Pakketilbud lige nu. 

Takster for energimærkning er reguleret af Energistyrelsen.
Læs iøvrigt Bolius

Sælges forpligtigelser :

Seneste ved besigtigelsen skal der foreligge:

 • BBR-meddelelse
 • Sælgers oplysninger om Boligens energimæssige status.
 • Tegninger af huset, evt i kopi fra kommunen samt oplysninger om varmeforbrug / årsopgørelsen, herunder om der evt. er tilslutningspligt den Varmeværk
 • Vand-og elforbrug - med OPL. om leverandører. 
 • Har du solceller, bedes du oplyse aftaletaksten med aftager pr leveret Kilowat time, samt antal m2 solpaneler og ydelse.
 • Kopi / oplysning om evt. tidligere energimærkerapport.
 • De kan hentes i www.ois.dk / Boligejer.dk
 • Der er rimeligt vigtigt, at du er til stede under huseftersynet,
 • Og der er sikret adgang til loftrum, skunkrum,
 • Kældre, krybekældre og udhuse.
 • Du vil ca. 2-3 dage efter modtager energimærkningsrapport og evt. tilstandsrapport.
 • SE iøvrigt Energistyrelsens 2 foldere om energimærkning til både Kober og salg person 
 • www.kk.dk/~/media/F2B8F9488FBD4E79B05E97C2E60C5FF3.ashx www.                                          
 • Tøv ikke - DIN henvendelsen Koster ikke noget  - Kontakt os nu på telefon 20 12 53 30 i dag

 Min Tilstandsrapport

Ronesbanke 22 - 4720 Præstø
+45 55 99 63 30
anders@min-tilstandsrapport.dk

Seneste nyt


Teknisk Revision

Anders Lydehøj ApS , er den 13. maj 2021 Recertificeret i Energimærkning af Byggeriets kvalitetskontrol.

9001 Certifikatetet udløber 14.maj 2024


Læs alle ...