Ring til os på: 55 99 63 30

Vi laver energimærkning til billig konkurrencedygtige priser

Anders Lydehøj ApS tilbyder følgende kerneydelser:

 • Tilstandsrapport
 • Energimærkning
 • El-eftersyn udføres af samarbejdspartner i dit lokalområde, eller du er velkommen til at benytte din egen aut. el-installatør.
 • Køberrapport der går i dybden med konsekvenserne af tilstandsrapporten eller på ejendomme hvor der ikke kan udarbejdes en tilstandsrapport.
 • Sælgerrapport, der rådgiver og anviser konkrete forslag til hvad sælger kan gøre i forlængelse af en salgsopstilling eller udarbejdet tilstandsrapport, energimærke og eleftersynsrapport.
 • Energirådgivning for energibesparende foranstaltninger.
 • Varmetabsberegnigner - energirammeberegningninger m.m.
 • Taksator / skadesopgørelsser ved bygningsskader.
 • Risikovurderinger ved forsikringsskift / huskøb.
 • Redegørelse for fremtidig udnyttelsesmuligheder af ejendommen.
 • Bygningsopmåling m.v. samt udarbejdelse af tegninger herunder planløsninger i forbindelse med fx. om- og tilbygning.
 • Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelser.
 • Speciale i Bygge-og Planlovs spørgsmål herunder landzonetilladelser samt div. ansøgninger til din kommunale myndighed.
 • Restaurering af fredede og bevaringsværdige ejendomme herunder energi rigtige løsninger.
 • Rådgivning af spildevandstilslutninger ved kloakeringssager herunder spildevandssløsninger i det åbne land m.m.


Min Tilstandsrapport

Ronesbanke 22 - 4720 Præstø
+45 55 99 63 30
anders@min-tilstandsrapport.dk

Seneste nyt


Teknisk Revision

Anders Lydehøj ApS , er den 13. maj 2021 Recertificeret i Energimærkning af Byggeriets kvalitetskontrol.

9001 Certifikatetet udløber 14.maj 2024


Læs alle ...