Ring til os på: 55 99 63 30

Vi laver energimærkning til billig konkurrencedygtige priser

Anders Lydehøj ApS tilbyder følgende kerneydelser:

 • Energimærkning ved køb, salg eller udlejning af boliger.
 • Energirådgivning af energibesparende foranstaltninger, der anviser konkrete forslag til de mest rentable energimæssige  efterisoleringsforslag samt energioptimering af dine vvs-installationer med hovedvægt på varmekilder.
 • Varmetabsberegnigner - energirammeberegningninger m.m.
 • Tilstandsrapport.
 • Mundtlig køberrådgivning der går i dybden med konsekvenserne af tilstandsrapporten eller på landbrugsejendomme, hvor der ikke kan udarbejdes en tilstandsrapport.
 • El-eftersyn udføres af aut. samarbejdspartner.
 • Risikovurderinger ved forsikringsskift / huskøb.
 • Redegørelse for fremtidig udnyttelsesmuligheder af ejendommen.
 • Bygningsopmåling m.v. samt udarbejdelse af tegninger herunder planløsninger i forbindelse med fx. om- og tilbygning.
 • Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelser.
 • Speciale i Bygge-og Planlovs spørgsmål herunder landzonetilladelser samt div. ansøgninger til din kommunale myndighed.
 • Restaurering af fredede og bevaringsværdige ejendomme herunder energi rigtige løsninger.
 • Rådgivning af spildevandstilslutninger ved kloakeringssager herunder spildevandssløsninger i det åbne land m.m.


Min Tilstandsrapport

Ronesbanke 22 - 4720 Præstø
+45 55 99 63 30
anders@min-tilstandsrapport.dk