Ring til os på: 55 99 63 30

Vi laver energimærkning til billig konkurrencedygtige priser

Tilstandsrapport - huseftersyn - bygningsgennemgang

Vi udarbejder tilstandsrapporter på midt- og sydlige del af Sjælland på Lolland Falster og Møn, men ikke mindst lokalområdet Præstø, Næstved, Haslev, Faxe Vordingborg, Møn og Lolland Falster.  Sælgers forpligtigelser:

Før bygningsgennemgangen skal du via tilsendt link med NemId have udfyldt de lovpligtige gældende sælgeroplysninger om ejendommen til mig.

Se også huseftersyninfo.dk

Senest ved besigtigelsen skal der foreligge BBR-meddelelse og evt. tegninger af huset samt evt. tidligere tilstandsrapporter. Såfremt du ikke har dem, kan du som ejer af ejendommen hente dem på www.ois.dk eller Boligejer.dk

Sælgers oplysninger om ejendommen, genenmgår vi efterfølgende under huseftersynet.

Det er rimeligt vigtigt, at du er tilstede under huseftersynet, og at der er sikret adgang til loftrum, skunkrum, kældre, krybekældre, og udhuse.

Som køber eller sælger af et hus, kan du sikre dig mod skjulte skader og økonomiske overraskelser ved at anvende Huseftersynsordningens mulighed for ejerskifteforsikring.

Se filmen, der fortæller om de nye regler og hvilke fordele, der er for både køber og sælger.


Hvorfor skal du lave en tilstandsrapport ?

Tilstandsrapport og ejerskifteforsikring

Det er frivilligt om man vil have en tilstandsrapport, men med en tilstandsrapport i hånden fra Anders Lydehøj ApS, kan du tegne en ejerskifteforsikring, der fritager dig for dit 10 årige sælgeransvar for skjulte fejl og mangler.

Læs mere: Boligeftersyn.dk og boligejer.dk/huseftersyn

Derfor giver tilstandsrapporten og eleftersynet sammen med ejerskifteforsikring trykhed og skaber den økonomisk sikkerhed for både sælger og køber i privat hushandel, herunder salg af dødsbo.

Erhvervs- og Sikkerhedsstyrelsen varetager huseftersynsordningen samt følgende hjemmesider:

Boligejer.dk

Husklage.dk

Huseftersynsinfo.dk

Andelsboliginfo.dk

Skat varetager Bygnings- og Boligregistret (BBR) og den offentlige informationsServer (OIS)

Tilstandsrapporter kan udføres på alle boliger/ejerboliger - hus, eenfamiliehus, fritidshus, sommerhus, ejerlejlighed, andelsbolig, landejendom, landbrugsejendom. Det skal dog bemærkes, at når der udarbejdes en tilstandsrapport på en ejerlejlighed, skal der samtidig udarbejdes en tilstandsrapport på fællesejet til lejligheden. Ellers er rapporten ikke gyldig, og landbrugsejendomme uden landbrugspligt.

En tilstandsrapport består af tre dele:

1. Den bygningssagkyndiges resultater af huseftersynet herunder karakterer til de enkelte bygningsdele.
2. Sælgers bemærkninger og oplysninger om ejendommens skader.
3. Beskrivelse af bygningskonstruktioner (oplysninger til ejerskifteforsikring).

Den bygningssagkyndige vurderer hver enkelt bygningsdel og noterer en karakter, der viser hvilken betydning skaden har, for den enkelte bygningsdel eller for andre bygningsdele.

I henhold til den nye huseftersynsordning per 1. oktober 2020 indeholder tilstandsrapporten også information om forventede restlevetid for bygningens tag samt en generel hustypebeskrivelse.

I tilstandsrapporten bruger den bygningssagkyndige 3 farver der fortæller om skadens karakter.· 

Karaktergivningen er en byggeteknisk vurdering. Den er dog ikke et udtryk for, hvor meget det vil koste at udbedre en skade.

Jeg udarbejder tilstandsrapporten på baggrund af sælgers oplysninger og gennemgang af bygningens synlige og alment tilgængelige bygningsdele. Eftersynet er visuelt og foretages uden destruktive indgreb i bygningen.

Der kan dog være skader, som den bygningssagkyndige ikke har mulighed for at opdage - og som derfor ikke er registreret i tilstandsrapporten. Disse skader dækkes normalt af ejerskifteforsikringen.

Min bygningsdelsgennemgang af boligen foretages helt uvildigt og reelt uden nogen form for tilknytning til forsikringsselskaber og ejendomsmæglerkæder. Tilstandsrapporten giver derfor et neutralt øjebliksbillede af den fysiske tilstand af boligen på tidpunktet for gennemgangen.

Hvad koster en tilstandsrapport - og hvor længe er en tilstandsrapport gyldig?

En tilstandsrapport er gyldig i seks måneder, og du kan få rapporten fornyet, inden for 6 måneder.

Prisen på en tilstandsrapport er forskellig bla. afhængig af bygningens størrelse - 

Kontaks os på telefon 20 12 53 30 og få prisen på din tilstandsrapport. Min Tilstandsrapport

Ronesbanke 22 - 4720 Præstø
+45 55 99 63 30
anders@min-tilstandsrapport.dk